Social Innovation inom allmännyttan

Diarienummer 2015-02630
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Med projektet har SABO tillsammans med Sustainable Innovation skapat en process i syfte att ge möjlighet till att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och tagit fram en metod och verksamhetsplan för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna så att hela landet kan dra nytta av dessa och nya sociala innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektets omvärldsbevakning och konstellation har gett stöd till skapandet av en metod och verksamhetsplan gällande sysselsättning, integration och innovationskraft. De förväntade effekterna är att SABO i en bredare konstellation bland SABOs medlemsföretag som ännu inte aktiverats i sociala projekt går vidare i arbetet för att uppnå verksamhetsplanens vision och målsättningar genom utveckling, demonstration och implementering av modellen för social innovation.

Upplägg och genomförande

Styr- och projektgrupp har utgjorts av representanter från SABO och Sustainable Innovation. Projektledare har varit Thomas Sundén, Sustainable Innovation. Projektets organisation har byggts upp med nio av SABOs medlemsföretag. Via en bred omvärldsbevakning med bas i SABOs eget forskningsprojekt Nyttan med Allmännyttan har djupintervjuer genomförts med medlemsföretag och arbetet har resulterat i skapandet av en metod och verksamhetsplan för Social Innovation inom allmännyttan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.