SMS Livräddare

Diarienummer 2016-02541
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är uppfyllt med två avtal signerade och ett tredje på god väg. Rutiner har implementerats och tillgången till teknologin har säkerställts. Viktigast är dock den kunskap som projektet genererat som kommer att användas då tjänsten implementeras samt inför rekrytering av nya kunder och en internationell expansion.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att bolaget har säkerställt tillgången till teknologin samt fått in den tekniska leverantören som delägare. Vidare har värdeerbjudandet förfinats. Interna rutiner samt rutiner kring nyttjandet av tjänsten har utvecklats. Den förväntade effekten är att bolagets bättre anpassning till kundens behov i kombination med inkomster från försäljning kommer att stärka bolaget position inför en internationalisering. Vidare är värdet av en internationell referenskund av extremt stort värde inför framtida försäljning.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att anställa en entreprenör samt en säljansvarig på deltid. Olika faktorer gjorde att ingen säljansvarig anställdes. Detta kompenserades dock genom att entreprenören arbetade mer än planerat, hade en gedigen säljkompetens samt att styrelsens ordförande arbetade avsevärt mer operativt än planerat. I backspegeln kan man konstatera att det var lite optimistiskt att anställa två personer på så kort tid, men att slutresultatet blev bättre än förväntat.

Externa länkar

Hemsida för SMS Livräddare Skandinavien AB där information om tjänsten finns. Riktar sig till allmänheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.