Smartare Elektroniksystem koordineringsmedel etapp 2

Diarienummer 2017-05473
Koordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 16 340 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Koordineringsmedel för 2018-2020.

Syfte och mål

Det övergripande långsiktiga målet med programmet är att skapa hållbar tillväxt i Sverige baserat på en konkurrenskraftig industri inom Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem kommer att leverera högteknologiska lösningar till affärsområden såsom medicin och hälsa, säkerhet, telekom, energi, industriell automation och fordonsindustri. Programmet har tre huvudsakliga mål: - att skapa en bättre kunskapsöverföring och växelverkan inom värdekedjor, - att skapa en mer fokuserad spetskompetens inom specifika områden, - att säkerställa kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Aktiviteter relaterade till de huvudsakliga utmaningarna inom programmets områden förväntas resultera i: - kontinuerliga värdekedjor - excellens inom forskning, utveckling och innovation - effektiva nätverk samt verktyg och metoder för att säkerställa kompetensförsörjning. Programmets förväntade effekter är: - fungerande värdekedjor och affärssamarbeten - ökad konkurrenskraft - spetskompetens genom hela Smartare Elektroniksystems värdekedjor - effektiv kunskapsöverföring mellan akademi och industri, - ökad kompetensförsörjning på alla nivåer.

Planerat upplägg och genomförande

Programmet kommer att fokusera på sju aktiviteter som stödjer de tre identifierade utmaningarna/huvudmålen inom Smartare Elektroniksystem: - behovs- och framtidsanalyser - mötesplatser och nätverksbyggande - företagsservice och internationaliseringsmöjligheter för svenska företag - innovationsstöd - forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt - kompetenscenter och infrastrukturkoordinering - initiativ för att förbättra kompetensförsörjning.

Externa länkar

Electronic Components and Systems / Smartare Elektroniksystem

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.