Smarta maskiner

Diarienummer 2013-05575
Koordinator Luleå tekniska universitet - SKF-LTU University Technology Center
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets initiala mål var att utveckla forskningsområdet smarta maskiner och att utveckla industrisamarbete inom detta område, samt ett antal mer tekniska mål gällande tillståndsövervakning och styrning av smarta maskiner. Under projekttiden har flera nya företag uttryck intresse av att ingå i samarbetet. Projektgruppen består nu, förutom Luleå tekniska universitet, av flera olika industriföretag med olika industrigrenar och många olika sensorteknologier, modeller och diagnostik/prognostikstrukturer inom tillståndsövervakning har utvecklats i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har många delprojekt startats upp och flera andra industrier än den ursprungliga industripartnern SKF har involverats och dessa planerar nu hur fortsatt forskning inom området ska kunna genomföras. Forskningsresultat från projektet har presenterats på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Två Licentiatavhandlingar har presenterats från projektets doktorander och en doktorand har disputerat under projekttiden. Flera doktorander kommer att ta licentiat- eller doktorsexamen under efterföljande år. Ett flertal patent är beviljade.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av en centrumbildning där olika avdelningar på universitet har samarbetet tillsammans med industripartners för att täcka in olika kompetensområden såväl som industriella sektorer och applikationer. Större delen av arbetet har utförts som doktorandprojekt med fokus på laboratorieundersökningar. Dessutom har vissa fälttester genomförts för att validera funktionen i riktiga industriella applikationer.

Externa länkar

Projektet ´Smarta Maskiner´ har delfinansierat SKF University technology center på Luleå tekniska universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.