Smart Textiles kompletterande ansökan

Diarienummer 2011-02377
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

ST utvecklar textila innovationer och textila lösningar som kan användas i nyskapande produkter på oväntade sätt. Vi har haft framgång i att knyta samman olika kompetenser i branschöverskridande utvecklingsprojekt t ex mellan textilforskning och medicin-teknisk industri. Genom ST håller Västsverige på att etablera en internationellt ledande position inom design, utveckling och produktion av nästa generations textila produkter. Sedan starten har vi haft 194 företagsprojekt. Vi har ett 70-tal produkter på marknaden, över 160 prototyper och 48 nya företag har startats.

Resultat och förväntade effekter

ST bidrar till regional/nationell utveckling, t ex samarbetet med Södra älvsborgs Sjukhus som möjliggör utveckling av nya produkter och arbetstillfällen. En milstolpe i ST:s internationalisering är beviljandet av en prestigefylld forskningsansökan inom Horizon 2020 - 35 miljoner kronor och 15 nya doktorandtjänster under 4 år. Den har gjorts inom nätverket ArcInTex där Högskolan i Borås är initiativtagare och koordinator. Textile Showroom är en framgångsrik mötesplats och ett attraktivt skyltfönster med prototyper och forskning och som haft över 4 000 besökare sedan 2013.

Upplägg och genomförande

Vi har närmat oss visionen att vara en internationellt erkänd arena inom textil innovation. Vi är en aktiv part för kompetensutveckling/nätverkande mellan forskare, företag och offentlig sektor. Vårt arbete med att forma och ingå i nationella och internationella nätverk har gett resultat, bl a i form av att en stor ansökan inom Horizon 2020 beviljats. Våra fokusområden (Hälsa & Medicin, Arkitektur & Interiör samt Hållbar textil) hjälper oss strukturera arbetet och möjliggör filtrering av förfrågningar. Det innebär även att vi lättare hittar internationella samarbeten.

Externa länkar

http://smarttextiles.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.