Smart mobilkommunikation för miljövänlig IKT

Diarienummer 2013-02198
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till - Högpresterande och energi-effektiva mobilnät - ökad attraktionskraft för energi- och miljövänlig kollektivtrafik Målet med projektet är att - Undersöka potentialen för avancerade trådlösa förbindelser till passagerare på kollektivtransport-fordon. - Integrera och optimera stödet för rörliga små celler i mobilnät och i heterogena radio-accessnät - Stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Kina inom 5G mobilsystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat förväntas påverka förståelsen hur man bygger rörliga reläer och basstationer, samt hur man kan integrera rörliga celler i mobilsystem. Resultaten kommer att synliggöras i vetenskapliga konferenser och journaler. Medverkande forskare på Chalmers kommer att utveckla sin expertis, och sprida den inom utbildningssystemet för nya ingenjörer och doktorer. Genererad kunskap kan stärka Icomeras och Ericssons produktportföljer inom tekniker för små celler, och samarbetet i projektet kan underlätta kommersiellt utnyttjande.

Planerat upplägg och genomförande

Svenska konsortiet fokuserar på följande 3 arbetspaket. 1. Smart radiogränssnitt 2. Smart integration av små-celler i mobilnät 3. Smart integration av rörliga små-celler med heterogena radiogränssnitt Projektet på svenska sidan leds av Chalmers med medverkan av Icomera AB och Ericsson AB, samt i Kina av Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) med partners från deras 5G-projekt.

Externa länkar

Projektet kommer att få en egen hemsida med länk på denna url.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.