Smart Kateter

Diarienummer 2016-02101
Koordinator CathPrint AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vidareutveckla CathPrints teknik - användning av flexibla mönsterkort i tillverkning av komplexa medicinska katetrar. Målet var att utveckla en ny tillverkningsteknik och verifiera den med ett nytt koncept ”smart kateter” som innebär att mätsignaler från sensorer i den distala änden av en kateter AD-omvandlas och multiplexas till en databuss genom katetern till den proximala änden. Utveckling av tillverkningsteknik för katetern har slutförts men verifiering av systemkonceptet återstår.

Resultat och förväntade effekter

CathPrint har utvecklat en ny teknik för tillverkning av elektroder i katetrar. Konceptet innebär rationalisering av katetertillverkning men ger också möjlighet att utveckla mer avancerade katetrar. Systemkonceptet för Smart kateter har verifierats med hjälp av befintlig teknik och en ASIC har utvecklats i samarbete med KTH och Fudan Univeristy i Shanghai. Projektet har inneburit att CathPrint har kunnat utveckla ny intressant teknik som framför allt är applicerbar inom området elektrofysiologi, ett snabbt växande område inom kardiologi men även intressant inom gastrologi.

Upplägg och genomförande

Projektet har styrts av CathPrint som också utvecklat katetertekniken. Befintlig mönsterkortsteknik har hittills använts men flexibla mönsterkort baserade på ny teknik kommer att användas för de mer komplexa mönsterkort som krävs för att överträffa dagens prestanda. Samarbetet med underleverantörer/partners har fungerat väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.