Slitstarka kompositverktyg

Diarienummer 2017-01682
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en teknik för att primärt kunna erbjuda flygindustrin slitstarka kompositverktyg för serieproduktion av kompositdetaljer. Det finns däremot inget hinder för att tekniken ska användas även inom andra branscher för att effektivisera och minska de kostnader som är förknippade med verktyg i komposit.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det är fullt möjligt att, genom pulverlackering förbättra ytorna på kompositverktyg och göra dessa mer attraktiva för att användas inom serietillverkning av kompositdetaljer. Projektet har utvärderat olika pulverlacker för att bedöma vilka som är lämpliga att användas i applikationen.

Upplägg och genomförande

I projektet har en utvärdering av tre typer av pulverlacker valda av projektgruppen från ett antal kanidater gjorts. Dessa lacker har använts på fyra typer av substrat. Dessa substrat har analyserats och datan har varit input för tillverkning av en demonstrator för att påvisa metodens möjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.