Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi

Diarienummer 2017-03583
Koordinator CORLINE BIOMEDICAL AB - Corline Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 953 290 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Prekliniskt utveckla indikationerna hjärt- och lungtransplantation och kärlkirurgi för Renaparin samt att i stordjursmodell utvärdera Renaparins förmåga att förbättra njurtransplantfunktion på längre sikt (upp till 3 månader)

Förväntade effekter och resultat

Renaparin bygger på heparin som är ett välkänt antitrombotiskt läkemedel. Renaparins fördel jämfört med vanligt heparin är att man kan erhålla höga koncentrationer av heparin lokalt utan att belasta patienten systemiskt, vilket signifikant minskar blödningsriskerna. Genom att modifiera kärlväggen med Renaparin inför transplantation/ i samband med kärlkirurgi minskas risken för IRI och akut trombotisering. I prekliniska stordjursmodeller kommer principen för denna behandling prövas för att ge underlag för fortsatt klinisk utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Ischemiska grisnjurar behandlas med Renaparin ex vivo, transplanteras i värddjur där funktionella parametrar som sCr och inflammationsmarkörer kommer mätas tillsammans med efterföljande histologi av transplanterade organ. För hjärta och lunga kommer ex vivo försök inledas med inbindningsstudier av Renaparin. Vid positiva resultat kommer akutförsök med lunga utföras på gris där hemodynamiska parametrar (centralt ventryck, lungartärtryck, pulmonell vaskulär resistens etc.) och funktionsparametrar (partiellt syretryck och koldioxidtryck etc.) kommer mätas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.