Skogsstyrelsen öppnar datakällor

Diarienummer 2014-04445
Koordinator Skogsstyrelsen
Bidrag från Vinnova 305 567 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har övergripande varit att göra Skogsstyrelsens data mer tillgängliga, dvs enkla att hitta och använda. Målet är bättre nytta i skogen. Ett led i arbetet har varit att göra data sökbart genom ett mer generellt metadatagränssnitt, DCAT-AP och därigenom mappning mot befintlig förvaltning i ISO 19115. Projektet har också innefattat metoder för hantering av stora datamängder rasterdata för nedladdning samt licensvillkor för öppna data, Creative Commons.

Resultat och förväntade effekter

Befintlig dataportal på Skogsstyrelsen har byggts ut med gränssnitt och mappning så att katalogen kan skördas från öppnadata.se. Mappningen mellan ISO19115 och DCAT har inte varit helt enkel att utföra och fortsatt arbete behövs för bättre harmonisering. Målet har också varit att paketera rasterdata med skogliga grunddata i lämpligt stora block för optimal nedladdning. Genom införande av tydliga licensvillkor, Creative Commons, kommer villkor för användning bli enklare och begreppet öppna data kommer att förstärkas.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat tre olika delar: - Mappning av metadata från ISO19115 till DCAT-AP för en bredare användning. - Paketering av rikstäckande rasterdata (skogliga grunddata) lagrade i block, för optimal hantering och nedladdning. - Licensvillkor, Creative Commons för enkla och tydliga villkor för alla datamängder.

Externa länkar

Adress varifrån datasets-beskrivningarna kommer att skördas från Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens geodataportal där DCAT-AP kommer att implementeras Det här kommer att vara projektets startsida. Kommer att sättas upp under augusti.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.