Skogssådd

Diarienummer 2013-01424
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 1 410 010 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har i stort uppfylld och i vissa fall överträffat de uppsatta målen. Valideringen av de tidigare höga plantbildningsresultaten med nya fältförsök i både Finland och Sverige har utförts, vi har tagit fram (specificerat) utformningen av en ekonomiskt och produktionstekniskt möjlig såddenhet för massproduktion, vi har lämnat in en patentansökan och erhållit varumärkesskydd för varumärket SeedPAD. även lanseringen av såddenheten kan sägas ha börjat i mindre skala via de presentationer som utförts även om vi i dagsläget inte har en färdig produkt till försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat: 1) Validerat de tidigare höga plantbildningsresultaten med nya fältförsök i både Finland och Sverige. 2) Tagit fram (specificera) utformningen på en ekonomiskt och produktionstekniskt möjlig såddenhet för massproduktion. 3) Lämnat in en patentansökan för vår nya såddteknologi. 4) Erhållit varumärkesskydd för varumärket SeedPAD. Dessa resultat har tillsammans möjliggjort att vi nu kan gå vidare med utvecklingen av en storskalig maskinell produktionsprocess, utveckling av ´planteringsverktyg´ och rikstäckande fältförsök under 2015 (Skogssådd II).

Upplägg och genomförande

En kritisk faktor för projektresultaten har varit det goda samarbetet med Sveaskog och våra tyska partners. Det nära samarbete med tyskarna har möjliggjort att vi nu kunnat hitta en ekonomisk och produktionsteknisk möjlig väg för massproduktion av våra såddenheter. Tack vare samarbetet med Sveaskog har vi också kunnat verifiera teknologin i fält under mycket tuffa förhållanden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.