Skogssådd II

Diarienummer 2014-06332
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 1 875 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har under projektets gång kunnat uppfylla målen att dels ta fram en storskalig maskinell produktionsprocess för SeedPAD samt dels verifiera funktionaliteten på dessa maskinellt producerade enheter i riksomfattande fältförsök. Närmare en miljon SeedPAD enheter har lagts ut och plantbildning ligger stabilt på över 69 %. Vi har även utvecklat ett förpackningssystem samt ett nytt effektivt manuellt utläggsverktyg med en kapacitet på 4000- 8000 enheter/dag. Vi kan därmed säga att vi nu har det första kompletta manuella SeedPAD systemet klart för marknadslansering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatutfallet i projektet har varit över förväntan. Vi har snabbt kunnat ta fram en storskalig produktionsprocess för maskinellt producerade SeedPAD enheter. Vi har verifierat funktionaliteten för de maskinellt producerade enheterna i storskaliga fältförsök och vi har utvecklat ett förpackningssystem samt ett manuellt verktyg med en mycket hög utläggskapacitet. Sammantaget har vi nu lagt grunden för en bred marknadslansering av ett nytt kostnadseffektivt och snabbt föryngringssystem för tall i Norden.

Upplägg och genomförande

Projektet övergripande mål att ta fram ett helt nytt föryngringssystem för tall är ett synnerligen ambitiöst mål som är starkt beroende av expertkompetenser från en rad olika discipliner. Det goda samarbetet vi har haft med vår produktionspartner i Tyskland samt med Sveaskog och övriga skogsbolag samt konsulter för verktygsutvecklingen har varit den viktigaste framgångsfaktorn. En viktig framgångsfaktor har också varit att hitta rätt nyckelpersoner med spetskompetenser samt stort engagemang i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.