Skandinaviens första social supermarket

Diarienummer 2015-02708
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Stockholms Stadsmissions Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att etablera Nordens första social supermarket. Målen med detta var att: Minska matsvinnet Skapa öket ekonomiskt utrymme för personer i ekonomiskt utsatthet Skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden, genom att erbjuda platser för arbetsintegration. Långsiktiga effektmål: Medlemmar i butiken uppnår stärkt egenmakt Flertalet personer i arbetsintegration börjar utbildning eller får annat arbeta Minska matsvinnet och miljöpåverkan inom livsmedelsindustri och -handel på ett systematiskt sätt.

Resultat och förväntade effekter

8 december öppnades Matmissionen - Nordens första social supermarket Under perioden 8 december till 29 februari har Matmissionen: Tagit hand om 79 ton funktionellt livsmedelssvinn som annars hade kastats. Givit mer än 1200 medlemmar möjligheten att köpa livsmedel till reducerat pris och på så sätt skapat ett ökat ekonomiskt utrymme för desamma. Haft 13 deltagare i arbetsintegration. De långsiktiga effekterna av projektet går ännu inte att mäta än men en utvärdering av dessa planeras när Matmissionen 2.0 är etablerat.

Upplägg och genomförande

Matmissionen utvecklades i nära samarbete med Axfood, som också är medgrundare till butiken. 13 livsmedelsproducenter och aktörer inom och runt livsmedelsbranschen gick in som medfinansiärer. Det nära samarbetet med aktörer inom livsmedelsbranschen har varit en förutsättning för utvecklingen av en bra modell. Axfood samt medfinansiärerna har stått för majoriteten av livsmedelsdonationerna till butiken, men ett stort antal produkter donerades från andra livsmedelsföretag och företag, vilka hade uppmärksammats på butiken genom media, medlemmar och liknande.

Externa länkar

Matmissionens hemsida Matmissionens facebook sida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.