SIO Folksjukdomar

Diarienummer 2014-01319
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 2 296 500 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att säkerställa att Swelife arbetar för att nå Swelifes vision och att programmet levererar enligt effektlogiken. Detta ger resultat i form av ökat nyttiggörande av idéer som kommer både individer och samhälle tillgodo och leder dessutom till ekonomisk tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

I sin första utvärdering av Swelife konstaterar Vinnova att programmet ”arbetar målmedvetet för att skapa kraftsamling bland områdets aktörer och verksamheten ligger väl i linje med målsättningen för SIP-programmet.”

Upplägg och genomförande

De aktiviteter som initieras inom Swelife syftar till att uppnå följande långsiktiga mål (1) Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning (2) Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn (3) Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.