SIO Folksjukdomar

Diarienummer 2014-01319
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 2 296 500 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att säkerställa att Swelife arbetar för att nå Swelifes vision och att programmet levererar enligt effektlogiken. Detta ger resultat i form av ökat nyttiggörande av idéer som kommer både individer och samhälle tillgodo och leder dessutom till ekonomisk tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

I sin första utvärdering av Swelife konstaterar Vinnova att programmet ”arbetar målmedvetet för att skapa kraftsamling bland områdets aktörer och verksamheten ligger väl i linje med målsättningen för SIP-programmet.”

Upplägg och genomförande

De aktiviteter som initieras inom Swelife syftar till att uppnå följande långsiktiga mål (1) Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning (2) Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn (3) Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.