Simuleringsverktyg för laserskärningsprocessens inverkan på olika råmaterial

Diarienummer 2014-01929
Koordinator Tomologic AB
Bidrag från Vinnova 3 390 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Med detta projekt ville Tomologic minska risken för kundernas produktion genom att angripa två relaterade frågeställningar. (1) Automatisk verifiering av kunders skärplaner med avseende på riskabel värmeansamling, samt (2) effektiva parameterinställningar för skärvillkor i syfte att optimera avvägningen mellan säkerhet och besparing för kunden.

Resultat och förväntade effekter

Tomologic har nu en prototyp som redan bevisats genom användning i produktionssammanhang för att identifiera och lösa faktiska värmerelaterade problem för våra kunder. Vi har även kunnat optimera de distansvillkor med störst påverkan för materialutnyttjandet vilket direkt ökar kundens besparing.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med utvärdering av befintlig forskning för värmeledning i metall med laserkälla. Nästa steg var att ta fram en modell som på ett tillräckligt exakt sätt beskriver värmens spridning med en ej stationär laserkälla samt dynamisk spridningsgeometri. Efter det utvärderades modellen genom att jämföra gränsvärden i denna med observerade beteenden i verkligheten. Modellen användes sedan som kärnan i ett nyframtaget parameteroptimeringssystem för våra proprietära skärvillkor för att säkerställa produktionssäkerhet och bibehålla maximal besparing för kunden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.