Simulering av Komposittillverkningsprocessen från Formning till Avformning (SIMFOt)

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att koppla ihop metoder för prediktering av spänningsuppbyggnaden i kompositstruktur under hela tillverkningskedjan från formning tom härdning. Målen var att beskriva påverkan på fiberförstärkningsmaterialet från formningsprocessen, att förbättra metodiken för att förutsäga det slutgiltiga restspänningstillståndet i kompositdetaljer, att utveckla metodik för att kunna mäta spänningar/töjningar inuti materialet vid tillverkning samt att använda kunskap från projektet i industriprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Materialdata för ohärdade material tagits fram av KTH och SICOMP för formning och formförändring. Saab och KTH har kartlagt veckbildningsprocessen under formning och härdning vilket resulterat i 3 vetenskapliga artiklar och en doktorsexamen. KTH, SICOMP och Saab har arbetat med simuleringsmetodik för inkorporering av formning och härdning vilket har presenterats på Flygteknik 2016. CREO Dynamics har tagit fram mätteknik för töjningar under formning samt för restspänningar i härdade laminat.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med såväl experimentella som numeriska metoder. Under detta arbete har utrustning och kunskap inom både akademi och industri använts. Ett tätt samarbete mellan projektparterna inkluderat SMF har varit en förutsättning för att nå projektresultaten och i detta arbete har gränsgångarna haft en stor betydelse för kunskapsöverföringen. Tack vare det täta samarbetet projektet både resulterat i kunskapsanvändning i industriprojekt samt akademisk meritering och examina.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.