SIMS pilotansökan

Diarienummer 2016-02915
Koordinator Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Svensk gruvindustri har en stark position i Europa och Världen både vad gäller säkerhet, miljöhänsyn, teknologi och innovation. När nu EU COM har en utlysning (H2020-SC5-2016-TwoStage) för att finansiera projekt som handlar om att demonstrera piloter for säker och hållbar teknologi på detta område vill Svensk gruvindustri ta en ledande roll och initiera ett EU projekt kallat SIMS (Sustainable Intslligent Mining System) under svensk ledning, Atlas Copco, med starka svenska partners, LKAB, Boliden, Ericsson, ABB med flera. Uppfyllt!

Resultat och förväntade effekter

Att framgångsrikt författa en H2020 SIMS projektansökan. Uppfyllt! Därefter vinna medel för att genomföra SIMS projektet. Att uppfylla.

Upplägg och genomförande

En tvåstegsansökan lämnades in som fas1 den 8/3 och SIMS fick klartecken att gå vidare till fas 2 ansökan den 17/5. Arbetet med att författa fas2 ansökan pågick från april - september bland annat i workshop format med alla SIMS partners. Sedan har SIMS haft ett författarteam, en expert grupp samt en konsortiegrupp som både bidragit till och granskat ansökan. Ansökan lämndes in 6/9 varefter SIMS pilotansökan (Strategiska STRIM projektet) avslutades i slutet av september 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.