Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIMBA Sinus Monitoring for Bacterial infection Assessment

Diarienummer
Koordinator GPX Medical AB
Bidrag från Vinnova 1 060 500 kronor
Projektets löptid april 2019 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

GPX Medical utvecklar en teknologi som potentiellt kan bidra till förbättrad diagnostik av bihålor och därmed hjälpa till i kampen mot överförskrivning av antibiotika. I projektet var målet att undersöka om den uppmätta gasvolymen och syrekoncentrationen i bihålan korrelerar med bakteriell status i bihålan vid akut bihåleinflammation. I projektet ingick att anpassa mätinstrument för bihålemätningar, mäta på friska frivilliga och genomföra en marknadsanalys.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat flera resultat: Ett instrument specifikt för bihålemätningar har tagits fram. Med detta instrument genomförde en student från Lunds Tekniska Högskola en studie på friska frivilliga vilket resulterade i ett godkänt examensarbete. Vidare har vi gjort en marknadsundersökning om potentialen för ett instrument som ger objektivt beslutsstöd. Tyvärr gick det inte genomföra den planerade kliniska studien pga läget med pandemin.

Upplägg och genomförande

Projektet följde upplägget i planen i stort. Under arbetet utfördes studier på friska dels i samarbete med en student som utförde sitt examensarbete och dels med interna resurser. Anpassning av instrument för bihåla och även framtagning av ett dedikerat instrument utfördes med i huvudsak interna resurser. Marknadsanalys genomfördes med interna resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2021

Diarienummer 2018-05142

Statistik för sidan