SILVER innovationsupphandling (förlängning)

Diarienummer 2014-06155
Koordinator Västerås kommun
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

För övergripande syfte och mål, se ansökan ´Förkommersiell upphandling i SILVER-projektet´ diarienummer 2013-02926. Syfte och mål med denna ansökan var att möjliggöra Västerås stads fortsatta deltagande trots försening i projektet vilket helt uppfyllts. Se också www.silverpcp.eu för mer info.

Resultat och förväntade effekter

Det fortsatta deltagandet har bidragit till SILVER-projektets möjlighet att nå sitt mål och sina förväntade effekter, de kommer att redovisas när det projektet är slut i augusti 2016.

Upplägg och genomförande

Västerås har kunnat lämna väsentliga bidrag till projektet främst gällande genomförande av PCP-processen och planering av lokala tester av prototyper men också av kommande spridningsaktiviteter.

Externa länkar

Webbsida för SILVER-projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.