SIL Öppna Data om Svenska Läkemedel

Diarienummer 2013-04988
Koordinator INERA AB - Inera AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

SIL öppna Data är ett innovationsprojekt för att utforska och pröva möjligheterna att tillgängliggöra data i SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) som öppna data. Projektet påbörjades i december 2013 och avslutades i maj 2014. Projektets mål har varit att leverera en driftsatt alfarelease av ett HTTP API som är publikt tillgänglig och som ger åtkomst till data i SIL och en tillhörande webbsajt med information om HTTP API:et. En avgränsning i projektet har varit att denna installation inte ska vara avsedd för skarp användning i produktion. Projektets mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas att den levererade alfareleasen av HTTP API:et ska användas och stimulera innovationsbolag och andra som vill utveckla nya eHälsolösningar i form av webb- och mobila applikationer där de har behov av information om läkemedel i Sverige. Vi hoppas också att användare, som inte är utvecklare, ska kunna använda API:et för att hämta och granska läkemedelsinformation. Vår avsikt och förhoppning är att tjänsten ska uppfattas som enkel att förstå och använda.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre huvudfaser. En inledande planeringsfas, en huvudfas med ett antal iterativa utvecklingsetapper och en avslutande dokumentationsfas. Projektet blev 3 veckor försenat gentemot ursprunglig plan, beroende på att inblandade personer var tvungna att prioritera annat arbete. I övrigt följdes den ursprungliga projektplanen och de uppsatta målen uppnåddes.

Externa länkar

Hemsida för projektet SIL Öppna Data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.