SidekickHealth TINC 2016

Diarienummer 2016-02480
Koordinator Goodlifeme AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Företaget utvecklar nu en internationell strategi angående marknadsföring och försäljning. För närvarande ligger fokus på att öka antalet försäljningar och stärka försäljningspipeline. För att påskynda affärsutvecklingen deltog vi i TINC inkubatorn i Silicon Valley i slutet av april och början av maj. TINC incubatorn resulterade i många kontakter och relationer med potentiella investerare.

Resultat och förväntade effekter

Översta målet med TINC var validering av vår teknik och affärsmodell. Resultaten av TINC blev bättre än förväntad. Möten med potentiella kunder, samarbetspartners och investerare. Validering av teknik och affärsmodell. Träffa och lära av andra startups och aktörer inom branschen och därmed stärka vårt nätverk och bygga kontakter och relationer. Bolagets affärsmodell förbättrades och en ny marknad för produkten identifierades och bearbetas nu.

Upplägg och genomförande

TINC Incubator programmet ägde rum från 18 april-13 Maj 2016.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.