Shortcut Labs Verifiering

Diarienummer 2014-05043
Koordinator SHORTCUT LABS AB
Bidrag från Vinnova 284 156 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Projektet syftade till att göra förändringar på Shortcut Labs konsumenterbjudande Flic för att möta krav för ett antal specifika stora B2B kunder.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter var att få in stora beställningar från ett antal namngivna kunder. Dessa förväntade affärer har inte fallit in, men andra affärer har gått igenom samt är under förhandling, som direkta effekter av arbetet med detta projekt. Shortcut Labs har tack vare detta projekt kunnat iterera fram en attraktiv affärsmodell för B2B-affärer samt bevisat värdet på affärssegmentet. Andra effekter av projektet är att Shortcut Labs har kunnat utveckla ett nytt och mer kostnadseffektivt konsumenterbjudande.

Upplägg och genomförande

Shortcut Labs har itererat affärsmodellen tillsammans med de tilltänkta kunderna genom resor, förhandlingar, produktutveckling, verksamhetsutveckling och utbildning. En djup förståelse för B2B-kunders krav och förutsättningar har upparbetats och speglats i Shortcut Labs verksamhet. Företagets erbjudande, organisation, produktion och processer har förbättrats för att kunna möta liknande kunder.

Externa länkar

Shortcut Labs erbjudande för företag och utvecklare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.