SHOP: Connecting Software and Hardware Opportunities to Performance Engines

Diarienummer 2016-03189
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka innovationsförmågan inom fordonsindustrin genom att designa, testa, utvärdera och beforska en ny funktion - SHOP - i form av en gateway för innovationssamordning mellan externa innovatörer och svensk fordonsindustri. Kunskapsutvecklingen i projektet fokuseras mot SHOP som en gateway för externa mjukvaruinnovationer. Ambitionen är dock att funktionen kan användas för att stimulera innovation inom andra fordonsteknologier vilket borgar för att projektets resultat kan skalas upp alternativt inriktas mot öppen innovation utanför IT-domänen.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kommer utgöras av en testad och utvärderad SHOP samt ett domänspecifikt ramverk för att leda en gateway för öppen IT-baserad innovation mellan externa innovatörer och svensk fordonsindustri. Designvisionen är att SHOP som innovationsfunktion skall bestå av mål, process, organisation, IT-infrastruktur samt kompetenser för innovationsledning och affärsutveckling. SHOP kommer att komplettera Volvo Cars, Volvo Technology, och Autolivs befintliga innovations- och utvecklingsprocesser för att förenkla samverkan med externa mjukvaruutvecklare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer pågå i två år och organiseras i sju arbetspaket för att designa, testa, utvärdera, samt beforska SHOP. En viktig utgångspunkt för projektet är att utveckla praktiska erfarenheter och utforma fungerande processer utifrån experimentella aktiviteter. Pilotimplementeringen kommer därför bl.a. omfatta experiment med en virtuell plattform för att stimulera och samordna kontakter mellan partner och externa innovatörer, samt aktiviteter såsom design, demonstration och match-making. Projektet kommer tillämpa metoder för aktions- och designforskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.