Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SHOP: Connecting Software and Hardware Opportunities to Performance Engines

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har samverkat med innovationsnoden MobilityXLab med parterna CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. I ett första skede har SHOPs designkoncept påverkat MobilityXLab i tillämpliga delar. Därefter har SHOP genomfört följeforskning av MobilityXLab genom intervjuer med parterna och entreprenörerna. Följeforskningen har visat att den huvudsakliga utmaningen ligger i att koppla samman den öppna innovationsprocessen med fordonsindustrins olika interna processer.

Resultat och förväntade effekter

MobilityXLab har etablerats och genomfört 2 omgångar med antagning av startups. Via följeforskning och studiebesök har konceptet utvärderats och jämförts med liknande verksamheter internationellt. Fyra möjliga strategier för vidareutveckling av MobilityXLab har där tagits fram. Den nuvarande verksamheten kan närmast karakteriseras som Mentor med dragning mot Matchmaker. Det är en riskfylld position då den är minst värdeskapande.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i tät samverkan mellan RISE forskare och projektparterna. I det första skedet identifierades ett antal hinder för att ta in externa digitala innovationer i fordonsindustrin, varefter ett designförslag togs fram och förfinades i samverkan med parterna. När MobilityXLab etablerades deltog även dess föreståndare som adjungerad på projektmötena. I slutfasen genomfördes ett par studieresor till och andra kontakter med internationella acceleratorer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03189

Statistik för sidan