Sharing Communities

Diarienummer 2018-04648
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Vi vill i det här projektet undersöka de sociala drivkrafterna i en stadsdel och se hur potentialen för delning i befintliga gemenskaper skulle kunna användas mer och hur en ökad känsla av grupptillhörighet på temat delning kan främja en tydligare institutionalisering av delning bland hyresgäster. Projektet kommer både att handla om hur bostadsbolagen kan underlätta delning hyresgäster emellan och hur de kan erbjuda yta för delning.Projektet kan eventuellt också behandla delade transporter.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är användbart för bostadsbolag i både deras befintliga ytor och vid nybyggnation. Vidare kommer projektets resultat att komplettera, befästa eller kontrastera de insikter som uppstår i Sharing Cities Sweden, närmare bestämt i de testbäddar där nybyggnation utförs eller planeras med avsikt att främja ökad delning (Göteborg och Malmö). Delning har potential att underlätta för nya och gamla områden att växa samman, och för olika samhällsgrupper att mötas, och delning kan vara ett sätt att stärka stadsdelen.

Planerat upplägg och genomförande

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför projektet i samarbete med IIIEE på Lunds universitet, Stockholmshem och ÅWL Arkitekter i samarbete med ett existerande pilotprojekt i Solberga inom projektet "Gröna bostäder".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.