Sharing Behaviour

Diarienummer 2018-04649
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 917 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det här strategiska projektet har som avsikt att utveckla ett beteendeekonomiskt experiment för att testa, granska och ta fram rekommendationer för beslutsfattare för att främja städers initiativ för delningsekonomi i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer utföras i en tvärvetenskaplig forskargrupp och kommer att resultera rekommendationer för policyer för förbättringar, skalning och normalisering av delning i städer i Sverige. Detta kommer att ske genom att utnyttja internationella insikter och samarbete med vetenskapliga experter i Spanien.

Planerat upplägg och genomförande

Med ett starkt fokus på användare och städer ska det strategiska projektet sträva efter att öka förståelsen för kognitiva, motiv-relaterade och kontextuella faktorer som påverkar beslutsprocesser och val för delning bland människor i städer. Beteendeinterventioner (t ex via sociala normer, valinställningar, målåtagande) fokuserade på delningsinitiativ kommer att testas och analyseras.

Externa länkar

Sharing Cities Sweden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.