Sensorfusionsbaserad Inomhusnavigering

Diarienummer 2011-00438
Koordinator SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2012
Status Avslutat