Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)

Diarienummer 2016-04274
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 5 500 660 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2021
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-02929-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens syfte är att skapa en neutral plattform för att främja samverkan mellan aktörer längs hela värdekedjan (från komponent-, instrument- och systemtillverkare till återvinnare och producenter) och därmed främja innovationer. Och där företag kan verifiera sina nya produkter och för att generera ökad konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling inom testbädden förväntas på sikt att resultera i ökad funktionell materialåtervinning där materials egenskaper tas tillvara i större utsträckning, ökad avgiftning av kretsloppet samt en mer kostnadseffektiv materialåtervinning där sekundära råvaror blir mer konkurrenskraftiga gentemot jungfruliga råvaror och med ökad materialåtervinning som påföljd. De forskningsprojekt och produkter som genereras inom testbädden förväntas även ge svenska företag och institut starkare etablering internationellt, inom återvinning och teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs genom samverkan mellan 12 parter med hela värdekedjan representerad från komponentutvecklare till återvinnare och producenter, samt forskningsinstitut. Dessa ska gemensamt specificera, bygga upp och utvärdera den nya testbädden, som kommer bestå av en industrilik testmiljö för utveckling analys- och sorteringstekniker på ett avfalls- och skrotflöde. En affärsplan tas fram, marknadsaktiveter, workshops et.c. utförs för att planera för testbäddens framtida aktiviter och finansiering.

Externa länkar

Projektets hemsida där vi samlar information och nyheter om projektet, samt där deltagare kan logga in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.