Sensorbläck för livsmedelsstatus och minskning av matsvinn

Diarienummer 2015-00897
Koordinator Medeon Aktiebolag - Medeon Science Park
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering - 2015 vår

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att bedriva innovationsarbete för Innoscentia AB:s sensorteknik. Möjliga produktlinjer har i huvudsak varit smarta etiketter och tryckta sensorer som kan ersätta eller komplettera bäst-före-datumet. De huvudsakliga leverablerna med projektet har varit: att Utveckla marknadskontakter, En bärkraftig affärsmodell, Ett verifierat produktkoncept för sensorteknik , Verifierade produktionsmetoder och Skydd och utveckling av IP.

Resultat och förväntade effekter

Innovationsarbetet har resulterat i flertalet avsiktsförklaringar med nationella och internationella aktörer genom hela värdekedjan för förpackningar och livsmedel. Några avtal har inkluderat medfinansiering av innovationsarbetet. Innoscentia har även under projektet mottagit intresse för investering av externt kapital, vilket har tilltagit under projektets gång. Slutligen har innovationsarbetet resulterat i en rad affärsmodellshypoteser, verifierade och nya produktkoncept samt för industriell implementering relevanta produktionsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektets innovationsarbete har varit uppdelat i en forskningsdel och en utvecklingsdel. Forskningsdelen har fokuserat på att minimera för marknaden relevanta innovationsrisker såsom tryckbarhet och känslighet hos sensorn. Den del av teamet som varit ansvarig för utvecklingsarbetet har arbetat med affärsmodellering och innovationskrav på slutprodukt. Således har allt relevant innovationsarbete skett efter specifikationer från marknadens problem och behov. Projektet har låtit marknadsaktörerna definiera möjligheter och krav utifrån vad tekniken kan göra.

Externa länkar

Innoscentias hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.