SENDSMART

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 9 151 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under två år (2012 till 2014) med 19 partners i Göteborg. Tre arbetspaket har hanterat resp. demonstration, ett har rört utvärdering och ett har syftat till att visualisera och sprida information. Genom projektet har konstaterats att samverkan mellan projekt samt mellan delprojekt är svårt. Tydligare samverkan är nödvändig för att nå övergripande mål om hållbar stad. Processen är viktig och för lyckat resultat krävs stegvis implementering samt god dialog med aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02392

Statistik för sidan