Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SeCThings: En öppen molnplattform för internet of things

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 3 980 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att göra utvecklingen och utrullningen av nya och innovativa IoT-produkter och -tjänster betydligt enklare och mer standardiserat. För att nå detta mål har projektet levererat följande: IoT-molnplattformen SicsthSense; Velox, en virtuell maskin för IoT-enheter som gör IoT-applikationer säkrare och enklare att utveckla, standard-baserade IoT-säkerhetsmekanismer; applikationslager för att stödja självkonfiguration och resursfördelning för IoT-enheter; och en komplett verktygskedja med öppen källkod för IoT-enheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till flera publikationer, en doktorsavhandling och bidragit till ett antal öppen-källkod-projekt. Från ett industriellt perspektiv är förmodligen det mest intressanta bidraget i detta hänseende Yanzis applikationslager för Contiki, kallat Sparrow. Nyligen har även Intel gått med i denna insats vilket skapar ett ännu större momentum. Vad gäller produkter så har projektet i stor utsträckning bidragit till ett antal nya Yanzi IoT produkter. Bl a har nya CO2 sensorer, LUX sensorer och ljudnivåmätare tagits fram och används nu i deras affärsområde smarta kontor.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts längs flera sammankopplade linjer, vilka har använt sig av olika metoder. En del av arbetet har genomförts vid SICS med regelbunden återkoppling från externa personer genom bland annat projektmöten, samt vid SICS Öppet Hus för att få kommentarer från en bredare publik. Annat arbete har genomförts i nära samarbete med vår industriella partner, Yanzi, där SICS-forskare har tillbringat en betydande mängd tid. Vi har också haft gemensamma examensarbeten på Masternivå, varav ett av dessa har lett till att Yanzi har anställt studenten i fråga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03952

Statistik för sidan