Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SeaFlipper - autonoma kostnadseffektiva mätningar i kustnära havsområden

Diarienummer
Koordinator Ocean Origo AB
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - juli 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i små och medelstora företag - hösten 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla ett autonomt, kostnadseffektivt mätinstrument för automatiska mätningar i kustnära havsområden. Instrumentet skall ha så hög funktionalitet, så stora konkurrensfördelar och erbjuda så låga totalkostnader att potentiella kunder inom operationell oceanografi, universitet och "blåa" företag kommer välja instrumentet som standardverktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet så här långt är att vi kommit långt i utvecklingsarbetet men ännu inte ända fram till slutmålet. Vi har skapat en utmärkt teknisk plattform för att fullfölja arbetet. Vi är nöjda med nuvarande design av tryckkärl, batteripaket, flipp-mekanism, elektronik, flytskivor, sensormontering, styrprogram, interface till användaren, mm. Vi ser att konceptet håller och vi förväntar oss att slutföra projektet våren-22.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till allra största delen utförts av projektledaren själv enligt planen. Projektet har fått anpassa sig till företagets försämrade ekonomi orsakade av Corona-läget. Företaget har t ex skaffat sig 3D printer verktyg och tillhörande kunskap i 3D CAD "in-house" istället för att lägga ut arbetet på externa företag. Detta har förvisso varit tidsödande men har definitivt stärkt företaget förmåga att driva framtida utvecklingsarbete. Bassängtesterna har kunnat genomföras på ett effektivt sätt. Mycket av arbetet har skett i hemmiljö p g a Corona situationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 december 2021

Diarienummer 2019-05684

Statistik för sidan