Särläkemedelsutveckling av paquinimod för behandling av Systemisk skleros

Diarienummer
Koordinator ACTIVE Biotech AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03325

Statistik för sidan