Särläkemedelsutveckling av paquinimod för behandling av Systemisk skleros

Diarienummer 2011-03325
Koordinator ACTIVE Biotech AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - november 2011
Status Avslutat