SAPO zeolite adsorbents

Diarienummer 2014-06003
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat