Samarbete miljöinnovationer Sverige-Kina

Diarienummer
Koordinator Simris Alg AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att främja samarbete mellan Kina och Sverige inom miljöinnovationer. Tack vare kontaktskapandet och exponeringen på plats upplever vi att sådant samarbete främjades i allra högsta grad.

Resultat och förväntade effekter

Genom resan och seminariet fick vi en konkret möjlighet att inleda utvecklings- och affärsrelationer. Vi har nu fått goda kontakter och ingångar till många intressanta aktörer i Kina, och avser utveckla inledda relationer till konkreta samarbeten. Resan har varit ovärderlig för vår framtida internationella etablering i Kina.

Upplägg och genomförande

Bra seminarier och god exponering tack vare presentation i relevant session. Deltagarsammansättningen var mycket lämplig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03256

Statistik för sidan