SALMONAID: laxfoder från innovation och utveckling av mikrosvampar

Diarienummer 2016-03351
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 712 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Vattenbruk är en nyckelsektor i perspektivet ökad matproduktion med minskad miljöpåverkan, förutsatt att foderinnovation kan skapa en hållbar tillväxt. Syftet med SALMONAID är utveckla foder för laxfiskar baserat på mikrosvampar som nyttjar restströmmar från skogsindustrin. Ett viktigt mål är påskyndande av kommersialisering, men även nya samarbeten är viktiga mål för att kunna skapa stärkt internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom svampbaserat fiskfoder.

Förväntade effekter och resultat

Om kommersialisering av foderkonceptet kan uppnås kan SALMONAID bidra till att uppnå flera av Sveriges miljömål, hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk och produktion av foderråvara som skapar både arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

SALMONAID har tre övergripande delar: försök för att öka råproteinhalt i svampbiomassan och utveckla tekniker för svampbaserad produktion av fettsyror (WP1), utfodringsförsök på laxfisk (WP2) och miljösystemanalys (WP3). Ett separat WP4 är dedikerat till kommunikation och projektledning. Projektdeltagarna har ett omfattande nätverk av intressenter; tillsammans med referensgruppen kommer projektets resultat spridas bland aktörer i foder-, skogs- och vattenbruksindustrier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.