Säljprocess till nyskapande bokningstjänst

Diarienummer 2016-01928
Koordinator SCIENCE PARK GOTLAND - Sience Park Gotland
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genomfört och utvärderat ett antal säljmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Av de de genomförda testerna har ett antal metoder framkommit som har bättre effekt än andra.

Upplägg och genomförande

Ett antal säljmetoder har testats och utvärderats på effektivitet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.