Saintshield

Diarienummer 2015-01366
Koordinator SAINTPRO AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syfte: Att ta fram vår produkt, testa, få den godkänd för globalisering. Mål AP1: Få Saintshield godkänd och testad.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Med viss försening, är nu Saintshield testad och godkänd. Vi är nu i förhandlingar med ett antal aktörer.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter: - Produktutveckling - Lexan och Dyneema genomförd för X3 (se projektplan) - Tagit in investerare - Vidareutveckla våra kontakter inom polis, militär, säkerhet globalt. - Finjustera affärsplan, marknadsplan och återförsäljar/licensavtalen. - Skicka offert och återförsäljaravtal till flertal aktörer. - Träffa potentiella återförsäljare i USA via Ben Tisa (kommer genomföras den 17-24 januari 2016): - Avtalsutskick gjorts till BCA, Eratas, Armor Australia, TAR, CPE och Mars Armor - Deltagit på mässor, samt gjort grundlig research kring liknande produkter.

Externa länkar

Se fliken saintshield. Video finns, klicka på länken. Password: safe2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.