SafeVRU planeringbidrag

Diarienummer 2014-04061
Koordinator Amparo Solutions AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2014
Status Avslutat