SafetyPack förhandlingsstöd

Diarienummer 2013-02600
Koordinator GasPorOx AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2013
Status Avslutat