RTSIM del2 Effektiv Hardware-in-the-loop realtidssimulering med OpenModelica

Diarienummer 2011-03574
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 3 666 667 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - mars 2014
Status Avslutat