Röststyrd juridik

Diarienummer 2018-03610
Koordinator AB AVTAL24
Bidrag från Vinnova 1 465 898 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analog to digital 2018 - LegalTech and RetailTech

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en röst- och textstyrd chattbot som har kapacitet att utföra en juridisk analys av användarens boendesituation utifrån dels användarens förutsättningar, dels användarens individuella önskemål om resultat. Målet vid projektets slut är att ha en prototyp som är redo att testas mot slutanvändaren.

Förväntade effekter och resultat

En röst- och textstyrd chattbot skulle innebära ett helt nytt gränssnitt att erbjuda och tillgängliggöra juridik på. Den grundläggande tekniska strukturen i prototypen ska gå att skala för att effektivt kunna bygga fler röst- och textbaserade juridiska produkter. Protypen kommer även att ha stöd för maskininlärning för att i framtiden kunna vara självlärande. En tänkbar vidareutveckling av artefakten är att den via röststyrning, utöver att skapa juridiska analyser, även kan använda interaktionen med slutanvändaren för att upprätta individuellt anpassade avtal.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Avtal24 och Voxo. Projektet planeras pågå i ca 15 månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.