Robotdalen 2013-2019

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Robotdalen startade 2003 som ett initiativ med målet att skapa regional tillväxt i Mälardalen och Sverige genom att bygga ett innovationssystem inom robotik och automation. Robotdalens position har stärkts genom åren och har utvecklats till en möjliggörare för kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik. Robotdalen är framgångsrik på regional, nationell och internationell nivå, men alltid med den regionala tillväxten i fokus

Resultat och förväntade effekter

Robotdalen har skapat effekt på bred front samt fortsatt att leverera konkreta resultat. Robotdalen har sedan början av 2003 bidragit till 41 nya produkter på marknaden och skapandet av 28 nya företag samt 500 MSEK av investeringar i FoU och produktivitetsförbättringar i företagen i regionen. Dessutom spelar Robotdalen en viktig roll för företagen och har bidragit till både ökad användning av robotar men också till ökad innovationskapacitet i dessa företag. Robotdalen har även bidragit till en ökad industriell relevans både inom forskning och inom utbildning.

Upplägg och genomförande

Robotdalens 3 verksamhetsgrenar/arbetssätt: 1.FoU-uppdrag - Robotdalen genomför FoU-uppdrag, med fokus på banbrytande konceptutvecklingsprojekt där robotautomation utvecklas inom helt nya områden. 2.Innovationsprojekt - Robotdalens och dess arbete inom innovationsstöd stöttar utvecklingen av innovationer genom verifiering i små steg, utifrån vilket behov innovationen har. 3. Produktivitetshöjande förstudier, genomförs ute hos tillverkande industrier. Förstudierna består av nulägesanalys, förbättringsförslag samt investeringsanalys map robotautomation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.