Rinkebyakademien

Diarienummer
Koordinator Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att få ungdomar i Rinkeby att utveckla sina egna produkter eller tjänster, skapa affärsplaner och sälja in idén till investerare. Projektet ska generera framtidens innovatörer och entreprenörer i Rinkeby, samt bredda de redan existerande entreprenörernas samverkan med ungdomar.

Resultat och förväntade effekter

Rinkebyakademiens förväntade resultat är att ta fram nya idéer och sporra andra ungdomar till att skapa ett innovationstänkande, samt att få näringslivet och samhället att inse nyttan i att samarbeta med ungdomar.

Upplägg och genomförande

Efter behov kommer vi att ta oss till de olika företagen för studiebesök, i syftet att kunna få inspiration och vägledning för att kunna utveckla sina idéer. Projektet kommer utföras 3-4 tillfällen i veckan. Löner för kompetent personal; sju personer skall involveras i projektet under den nio månaders långa perioden. Projektet kommer bestå av 5-6 grupper av ungdomar som tillsammans med 1-2 vuxna per grupp kommer arbeta. Ett studiebesök i månaden. En föreläsare per månad kommertas in för att inspirera och hjälpa ungdomarna med deras produkter och idéer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01614

Statistik för sidan