Rinkebyakademien Projektskisser

Diarienummer 2012-04241
Koordinator Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Rinkebyakademien syfte är att fortsätta verka i Järvaområdet, där vi ser möjligheten i att förbättra både ungdomarnas och entreprenörernas förutsättningar. Ungdomarna får stimulera det innovativa tänkandet och lär sig att tänka entreprenöriellt, samtidigt som entreprenörerna får nya perspektiv på de behov som finns i Järva som de nödvändigtvis annars inte skulle verka i. Rinkebyakademien breda samarbete med näringslivet inom Mentorprogrammet och kursen Design och Produktutveckling gynnar Testmarknad 2013, då intresset för kunskapsutbyte och expertishjälp är stort.

Resultat och förväntade effekter

Rinkebyakademiens förväntade effekter av Mötesprojektet är ett mer kvalitativt och innehållsrikt projekt än de tidigare framgångsrika omgångarna av Testmarknad, förse fler ungdomar med kunskap om entreprenörs- och affärsvärlden samt minst sex produktidéer som kommer generera i ett Pilotprojekt.

Upplägg och genomförande

Rinkebyakademien har utarbetat en projektplan för Mötesprojekt 2013, där vi har samlat ett tiotal potentiella entreprenörer och 15-20 behovsidentifierar som tillsammans under 2013 ska få möjligheten att samarbeta kring innovationer i Järvaområdet. Genomförandet kommer initieras med en behovsidentifieringsfas, för att sedan övergå i workshops, föreläsningar och fördjupningar av produktidéerna, ett sommarläger där förberedelserna intensifieras inför slutpresentationen fram till Piloterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.