Riksbankens konferensserie om makrotillsyn

Diarienummer 2015-00853
Koordinator SVERIGES RIKSBANK - HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Makrotillsyn sätter fokus på risker i det finansiella systemet. En insikt från den senaste globala finansiella krisen är att makrotillsyn behövs som ett komplement till penningpolitik och finanspolitik. Eftersom det är ett nytt område finns det i dag få globala forum att diskutera makrotillsynsfrågor. Riksbanken tog därför förra året initiativ till en ny konferens om makrotillsyn ´Riksbank macroprudential conference´.

Resultat och förväntade effekter

Tanken är att denna konferens ska bli återkommande under ett antal år framöver och kunna samla beslutsfattare, representanter från den privata sektorn och framstående forskare från hela världen för att diskutera, dela erfarenheter och lära av de bästa inom området.

Upplägg och genomförande

ämnen som diskuterades på konferensen var till exempel hushållens skuldsättning, vad kapitalregleringar får för långsiktiga effekter på ekonomin, hur vi kan förbättra vår förmåga att förutsäga finansiella kriser samt hur man ska utforma likviditetsregleringar. Huvudtalare vid årets konferens var Indiens centralbankschef Raghuram Rajan som är tjänstledig från sin professur i ekonomi vid Graduate Business School på University of Chicago och som tidigare har varit chefekonom på Internationella valutafonden. Vidare deltog bland andra Jeremy Stein från Harvard University, Atif Mian från Princeton University, Stanley Fischer, vice ordförande i amerikanska Federal Reserve System och Peter Praet, direktionsledamot i Europeiska centralbanken. Från Riksbanken deltog bland andra direktionen och representanter från avdelningarna för penningpolitik och finansiell stabilitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.