Revent Vacuum Cooler

Diarienummer 2012-02686
Koordinator REVENT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning att replikera och analysera företagsegna tester av Revent Vacuum Cooler genom att låta ett oberoende institut undersöka energi- och tids-åtgång i bageriprocessen, med fokus på nedkylningsmetoder, har genomförts enligt planerat projektupplägg. Projektets syfte och mål att analysera diverse kvalitetsaspekter för de bakade produkterna har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Detta verifieringsprojekt har fördjupat befintlig kunskap om besparingar i energi- och tids-åtgång för bakning i kombination med vakuumkylning, jämfört med konventionella nedkylningsmetoder. Den grundliga sensoriska analysen har givit omfattande information gällande ett stort antal kvalitetsaspekter för de bakade produkterna.

Upplägg och genomförande

I projektet har energikonsumtion och tidsåtgång i de olika stegen i bageriprocessen att uppmätts. Utöver de kvantitativa mätningarna har kvalitativa utvärderingar av de bakade produkterna genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.