Resurseffektiv mjukpapperstillverkning baserat på brasiliansk råvaror

Diarienummer 2014-03278
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 774 319 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-01777-en

Syfte och mål

Projektet har avsett att utveckla ett resurseffektivt koncept med tillverkning av fiberbaserad förstärkning utifrån eukalyptusmassa för användning vid mjukpapperstillverkning. Målet, att demonstrera ett utvecklat koncept vid ett pappersbruk, har uppfyllts inom projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har demonstrerat att koncept för tillverkning av fiberbaserad styretillsatser utifrån eukalyptusmassa kan integreras och möjliggöra kostnadsbesparingar vid mjukpapperstillverkning i industriell skala, utan att mjukpapprets funktion och kvalitet försämras med avseende på styrka och mjukhet. Studierna har även visat att utspädda finmaterial kan dekantercentrifugeras för att höja dess koncentration, vilket kan bidra till minskade kostnader och miljöbelastning vid transporter av dylika material. Mer testkörningar skulle ge grund för fortsatt implementering.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med studier kring tillverkning och karaktärisering av olika fiberbaserade styrkemedel. En labbarksstudie med olika styrkemedelstillsatser och doser fick utgöra grunden för vidare design av resurseffektiva koncept som slutligen demonstrerades industriellt vid mjukpapperstillverkning. Utvalda styrkemedel producerades vid Innventias pilotanläggning för tankbilstransport till fabriken. Ett förförsök genomfördes för att öva på hantering och logistik inför det slutliga försöket. Öppet och innovativt samarbete var nyckelfaktorer i arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.