Resebidrag XMReality

Diarienummer 2015-06692
Koordinator XMREALITY AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA