Resebidrag projektet Klinisk utvärdering av icke-invasiv metod för utvärdering av hjärnskada

Diarienummer 2013-00536
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 10 430 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013