Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019-UK

Diarienummer
Koordinator BITEAM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 7 981 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att verka för ökad internationalisering uppnås för vår räkning

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att starta utvecklingssamarbete relativt snart alternativt börja med provleveranser.

Upplägg och genomförande

Resan var väl arrangerad med presentationer, studiebesök och möjligheter till B2B samtal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juli 2019

Diarienummer 2019-02908

Statistik för sidan